GreenCBC 3. sastanak projektnog tima

Treći sastanak projektnog tima za projekt GreenCBC održan je putem Interneta putem MS Teams -a. Partneri na projektu razgovarali su o trenutnim i nadolazećim projektnim aktivnostima. Trenutna aktivnost do kraja rujna je prikupiti što je moguće više podataka od malih i srednjih poduzeća, BSI -a i RI -a, koristeći prethodno izrađene upitnike.

Nakon toga, u listopadu, partneri na projektu radit će na edukacijama po mjeri.

Predlaže se prvo obrazovanje u Vinkovcima kada se instalira nova oprema i uspostavi novi laboratorij. Svi su se složili da će planirani događaji obuhvatiti 4 teme: razvoj klastera, istraživanje tržišta, prijenos tehnologije i “Kako napisati prijedlog EU”.

Copyright © 2022 GreenCBC. Development by Devexus