ŠTO JE INNOVATION AUDIT I KOME JE NAMIJENJEN?

Svrha Innovation audita za mala i srednja poduzeća (MSP) u sektorima bio-ekonomije u prekograničnom području je razumijevanje koliko učinkovito funkcionira trenutni inovacijski proces takav kakav jest u pojedinom poduzeću.

Rezultati za pojedno MSP-e pomaže izbjeći jednostavno pokretanje i izvršavanje skupih (i potencijalno nekorisnih) inovacijskih strategija i programa, a da se ne razumije što djeluje, a što ne.

Provedba innovation audita pomoći će poduzeću da izbjegne gubitak vremena, novca i frustriranja zaposlenike tvrtke, nadovezujući se na snage unutar iste.​

INNOVATION AUDIT INFO

OD ČEGA SE SASTOJI?

Innovation audit se sastoji od 2 seta pitanja.

U prvom setu koji sadrži općeniti dio cilj je prikupiti informacije o MSP-u u sektorima bio-ekonomije kroz pitanja o državi u kojoj je sjedište tvrtke, glavnog sektora bio-ekonomije unutar kojeg djeluju te broja zaposlenika. Kroz navedena pitanja se može kreirati jednostavan profil o ispitaniku te se isti podaci mogu aksnije obrađivati po pojedinom pitanju.

Drugi set pitanja je sastavljen od 50 pitanja podjeljenim u 5 dijelova odnosno cjelina. Ispitaniku je ponuđeno 5 odgovora ponderirano s bodovnim vrijednostima od 0 do 4. Ukupan zbroj bodova prezetnira ukupan zbroj za analizu inovacijske zrelosti poduzeća.

ISPUNI INNOVATION AUDIT

1.

Strateško usmjerenje prema inovacijama

Kroz prvu cjelinu pitanja ispitanik odgovara na 10 pitanja koja za cilj imaju detektiranje i analizu strateškog usmjerenja pojedinog poduzeća prema inovacijama. Cilj je utvrditi postojanje strateškog usmjerenja poduzeća prema inovacijama ali i dobiti u uvid uključenost i svjesnost pojedinca u razvoj inovacijske strategije poduzeća.

2.

Inovacijski sustav unutar poduzeća

Kroz drugu cjelinu pitanja ispitanik odgovara na 10 pitanja koja za cilj imaju detektiranje organiziranog inovacijskog sustava u pojedinom poduzeću. Cilj je utvrditi postojanje otvorenog i transparentnog sustava inovacija unutar pojedinog poduzeća za razvoj novih ideja.

3.

Svjest zaposlenika o razvoju poduzeća

Kroz treću cjelinu pitanja ispitanik odgovara na 10 pitanja koja za cilj imaju detektiranje svjesti zaposlenika o razvoju poduzeća. Cilj je utvrditi postojanje sustava praćenja razvoja ideja od njene ideje do potencijalne realizacije ili možebitnog odustajanja kao i potencijalnog budžeta za razvoj iste iz perspektive zaposlenika.

4.

Sustav praćenja razvoja ideja u poduzeću

Kroz četvrtu cjelinu pitanja ispitanik odgovara na 10 pitanja koja za cilj imaju detektiranje postojanja sustava praćenja i razvoja inovativnih ideja. Cilj je utvrditi postojanje sustava praćenja razvoja ideja od njene ideje do potencijalne realizacije ili možebitnog odustajanja kao i potencijalnog budžeta za razvoj iste iz perspektive menadžementa.

5.

Cjelokupni inovacijski sustav poduzeća

Kroz petu cjelinu pitanja ispitanik odgovara na 10 pitanja koja za cilj imaju cjelukupnog sustava poduzeća. Cilj je utvrditi postojanje sustava razvoja inovativnih ideja iz internih i eksternih izvora poduzeća. Naime, kroz suradnju s kupcima i dobavljačima poduzeće može razviti nove inovacije koje su tražene od strane svih dionika unutar lanca vrijednosti.

REZULTATI

Rezultati Innovation audit-a su podjeljeni u 5 kategorija sukaladno ukupnom broju bodova koje ispitanik skupi. Temeljem ukupnog broja definirane su bodovne granice za poejdinu razinu inovacijske zrelosti poduzeća ispitanika. Temeljem istog, svaki rezultat definira stupanj zrelosti poduzeća i mogućnsoti napretka sukladno ispunjenom Innovation audit-u.

STUPANJ INOVACIJSKE ZRELOSTI PODUZEĆA

Stupanj 5 – Kontinuirano unaprijeđenje
Stupanj 4 – Internalizirano
Stupanj 3 – Kontrolirano
Stupanj 2 – Strukturirano

Copyright © 2022 GreenCBC. Development by Devexus