GLAVNI CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta predstavlja uspostavljanje mreže prekogranične suradnje u području bioekonomije (GreenCBC mreža), kao rješenje za povećanje suradnje između malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija i organizacija za istraživanje i razvoj, u cilju stvaranja održivih veza među relevantnim akterima u pogledu istraživanja i razvoja inovacija u prekograničnom području, a u cilju rješavanja sljedećih izazova:

 • u programskom području postoje poduzetničke institucije za podršku, ali je potrebno unaprijediti njihovu profesionalnu strukturu i usluge, kako bi pomogli malim i srednjim poduzećima da izgrade svoje kapacitete i ojačaju konkurentnost;
 • privatni sektor tehnološki je slab, što je uglavnom posljedica niske stope ulaganja u istraživanje i razvoj privatnih poduzeća;
 • suradnja između privatnog i javnog sektora među sudionicima u području istraživanja i razvoja nije dovoljno razvijena.

PARTNERI PROJKETA

VODEĆI PARTNER

Hrvatska gospodarska komora (HGK) kao vodeći partner biti će odgovorna za provođenje cijelog projekta i koordinaciju između projektnih partnera. HGK će upravljati, koordinirati i voditi partnere u provođenju projektnih aktivnosti tijekom implementacije projekta GreenCBC.  U okviru projekta, HGK će razviti 2 programa za obrazovne aktivnosti i 3 vrste upitnika (za mala i srednja poduzeća, poduzetničke institucije i za organizacije za istraživanje, razvoj i inovacije), kao i organizirati edukativne događaje, brokerske događaje i okrugle stolove. HGK će razviti Memorandum o suradnji za razvoj GreenCBC mreže i kreirati web platformu, koja će koristiti kao alat za buduću suradnju u prekograničnom području.

PROJEKTNI PARTNERI

Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj (CEKOM) kao partner na projektu osigurat će uvjete za provođenje projektnih aktivnosti na teritoriji Hrvatske (poticanje suradnje između malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija i institucija za istraživanje i razvoj), te koordinirati i implementirati radni paket Komunikacija. CEKOM će izraditi 2 programa za obrazovne aktivnosti i izvještaj o organizacijama za podršku poduzetništvu, malim i srednjim poduzećima i znanstveno istraživačkim institucijama u području bioekonomije u Hrvatskoj. CEKOM će organizirati edukativne i brokerske događaje, kao i okrugli sto, te uspostaviti i opremiti takozvani Zeleni laboratorij, u okviru svoje institucije.

PROJEKTNI PARTNER

Inovacijsko poduzetnički centar Tehnopolis (IPC Tehnopolis) kao partner na projektu osigurat će uvjete za provođenje projektnih aktivnosti na teritoriji Crne Gore (poticanje suradnje između malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija i institucija za istraživanje i razvoj). IPC Tehnopolis će organizirati edukacijske i brokerske događaje, kao i okrugle stolove. Također, kreirat će izvještaj o organizacijama za podršku malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija i institucija za istraživanje i razvoj u području bioekonomije u Crnoj Gori. IPC Tehnopolis će unaprijediti kapacitete Biotehnološke laboratorije, Biolab Tehnopolis u Nikšiću.

PROJEKTNI PARTNER

Udruženje za razvoj NERDA (NERDA) kao partner na projektu osigurat će uvjete za provođenje projektnih aktivnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine (poticanje suradnje između malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija i institucija za istraživanje i razvoj). NERDA će organizirati edukacijske i brokerske događaje, kao i okrugle stolove. Također, kreirat će izvještaj o organizacijama za podršku malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija i institucija za istraživanje i razvoj u području bioekonomije u Bosni i Hercegovini.

GLAVNI CILJ PROJEKTA

 • Uspostavljanje mreže prekogranične suradnje u području bioekonomije (GreenCBC mreža);
 • Organiziranje 4 brokerage događaja;
 • Organiziranje 4 edukativne radionice;
 • Organiziranje 4 okrugla stola;
 • Kreiranje 3 vrste upitnika za razumijevanje tehnoloških potreba malih i srednjih poduzeća i njihovih potreba za uslugama od strane institucija za podršku poslovanju;
 • Kreiranje baze ponude tehnologija iz institucija za istraživanje i razvoj i analiziranje trenutnih usluga koje pružaju institucija za podršku poslovanju kako bi se poboljšala suradnja između njih i malih i srednjih poduzeća.
 • Opremanje laboratorija u Nikšiću u Crnoj Gori i centra kompetencije u Vinkovicma.

OČEKIVANI KLJUČNI REZULTATI PROJEKTA

 • Educirana mala i srednja poduzeća, kao i organizacije za podršku poduzetništvu, o inovacijama u području bioekonomije, transfer tehnologijama, pisanja EU projektnih prijedloga i potencijalne buduće suradnje privatnog i javnog sektora;
 • Uspostavljena GreenCBC mreža prekogranične suradnje;
 • Umrežene ciljne grupe u okviru projekta, diseminirani primjeri dobrih praksi i inovativnih pristupa, uz unaprijeđenu suradnju između organizacija za podršku poduzetništva, malih i srednjih poduzeća, kao i znanstveno istraživačkih institucija na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, i to organiziranjem brokerage događaja.
 • Povećana kompetentnost i unaprijeđen razvoj poslovnog okruženja u programskom području, jačanjem vještina i znanja o organizacijama za podršku poduzetništvu, malih i srednjih poduzeća i znanstveno istraživačkih institucija.

Trajanje projekta: 01.09.2020 – 31.08.2022. (24 mjeseca)
Ukupan budžet projekta: 680.529,23 EUR
Iznos EU sufinanciranja: 578.449,84 EUR
Prioritetna os programa: Prioritetna os 4 – Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Ova publikacija je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Hrvatske gospodarske komore, te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.

Copyright © 2022 GreenCBC. Development by Devexus