Upitnik o uslugama znanstveno-istraživačkih institucija u sektorima bioekonomije

Glavni cilj GreenCBC projekta je uspostaviti mrežu prekogranične suradnje u području bio ekonomije (Green CBC mreža) kao rješenje za povećanje suradnje između malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija i znanstveno-istraživačkih institucija kako bi zajedničkom suradnjom odgovorili na definirane izazove u programskom području. Stvaranje Green CBC mreže u sektorima bio-ekonomije stvorit će održive veze između svih relevantnih dionika vezanih za istraživanje i razvoj i inovacije u programskom području. Svrha navedenog Upitnika je prikupiti informacije od MSP-ova s ciljem definiranja kvalitetnih sadašnjih ali i potencijalnih budućih usluga koje pružaju poduzetničke potporne institucije i znanstveno-istraživačke institucije a potrebne su MSP-ovima za daljnji rast i razvoj inovativnih proizvoda.

Osnovni podaci o Vašem poslovanju

1. Odaberite vrstu znanstveno-istraživačke institucije koju predstavljate*
2. Molimo Vas odaberite državu u kojoj djelujete?*
3. Molimo Vas odaberite broj zaposlenih*
5. Molimo Vas da odaberete za koje sektore bio-ekonomije pružate Vaše usluge.*
Moguć je višestruki odabir.
6. Razvijate li u suradnji s MSP-ovima nove inovativne proizvode i usluge?*
7. Ukoliko je Vaš odgovor na prethodno pitanje DA, molimo odgovor na ovo pitanje. Molimo Vas da odaberete sektore bio-ekonomije u kojima imate zajedničke projekte s MSP-ovima.*
Moguć je višestruki odabir.

Suradnja s MSP-ovima

Sljedeći set pitanja se odnosi na definiranje usluga koje znanstveno-istraživačke institucije nude MSP-ovima u sektorima bio-ekonomije
8. Molimo Vas odaberite usluge koje nudite MSP-ovima u razvoju njihovog poslovanja*
Moguć je višestruki odabir.
10. Koliko MSP-ova iz sektora bioekonomije koristi Vaše usluge na razini godine*
11. Molimo Vas odaberite postotak broja klijenata koje čine MSP-ovu od ukupnog broja klijenata.*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Copyright © 2022 GreenCBC. Development by Devexus