Pretražite našu bazu i pronađite tvrtku za suradnju (112)

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDAPrijedor

www.predaprijedor.com
Hrana, piće i ostale prerade poljoprivredne biomase Kemikalije i farmaceutika, plastika i guma iz biomase Poljoprivreda Proizvodi iz drva i namještaj Tekuća goriva iz biomase
Baza kategorija za projekte Financijsko i kreditno savjetovanje Informiranje Izrada, procjena i selekcija poduzetničkih projekata Nalaženje i aktiviranje financijskih izvora Pronalaženje poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu Savjetodavne i konzultantske usluge Savjetodavne informacije o mogućnostima financiranja Seminari za poduzetništvo Usluge istraživanja tržišta i marketinga

Akord d.o.o.

https://www.akord-zupanja.hr/
Poljoprivreda Proizvodi iz drva i namještaj Šumarstvo
Implementacija novih tehnologija Izrada, procjena i selekcija poduzetničkih projekata Nalaženje i aktiviranje financijskih izvora

Beemed d.o.o.

www.beemed.ba
Hrana, piće i ostale prerade poljoprivredne biomase Poljoprivreda
Identifikacija tržišnog potencijala ideje Proces zaštite proizvoda Pronalaženje poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu Razvoj zajedničkog proizvoda Savjetodavne informacije o mogućnostima financiranja Usluge istraživanja tržišta i marketinga

Bio Eco Energy Company d.o.o.

www.beeco.hr
Poljoprivreda
Identifikacija tržišnog potencijala ideje Izrada, procjena i selekcija poduzetničkih projekata Pronalaženje poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu

BIO PROIZVODI d.o.o.

Poljoprivreda
Implementacija novih tehnologija Razvoj zajedničkog proizvoda Usluge istraživanja tržišta i marketinga

BIODIZEL RAFINERY” D.O.O

Poljoprivreda Tekuća goriva iz biomase
Identifikacija tržišnog potencijala ideje Pronalaženje poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu Savjetodavne informacije o mogućnostima financiranja Usluge istraživanja tržišta i marketinga
Copyright © 2022 GreenCBC. Development by Devexus